Wie is Dora Kroon

Vragen als “Waarom worden mensen ziek?” en “Waarom vindt er lang niet altijd genezing plaats bij behandeling van ziekten?” zijn vragen die mij bezig hielden tijdens mijn langdurende carrière als verpleegkundige en opleider in de gezondheidszorg. Vragen die mij uitdaagden om op zoek te gaan naar gefundeerde antwoorden. Een lange en niet gemakkelijke speurtocht in het doolhof van de vele visies op gezondheid en ziekte. Uiteindelijk vond ik de beste antwoorden in de Ayurvedische geneeskunde. Onder de tab “Wat is Ayurveda?” wordt hierover iets gezegd.
Het gevolg van dit inzicht was een 4 jarige studie Ayurvedische geneeskunde bij EISRA Den Haag voor de theoretische onderbouwing en een stevige stage in India bij PDI voor de praktische ervaring.
Vanuit mijn ervaringen als werker in de gezondheidszorg en de Ayurvedische kijk op gezondheid en ziekte streef ik er naar cliënten te ondersteunen in hun vragen over het handhaven van hun gezondheid of in hun ziekteproces. Hoe dat in zijn gang gaat? Kijk onder tab “Werkwijze”.