Het consult

Wat gebeurt er tijdens een consult?

Bij een intake wordt uw geboorteconstitutie en uw huidige constitutie vastgesteld. Er wordt een uitgebreide anamnese (de ziektegeschiedenis die de patiënt zich herinnert) afgenomen, waarbij het voedingspatroon en de leefstijl worden uitgediept. En natuurlijk de klacht waarmee u komt.

Op grond van deze anamnese wordt een behandelplan opgesteld. De intake kan tot 1½ uur in beslag nemen.

In het behandelplan wordt een voedings- en leefstijladvies opgesteld. Er wordt aandacht besteed aan het verwijderen van de opgeslagen toxinen om het lichaam de maximale kans te geven te regenereren. Vervolgens worden afspraken gemaakt voor helende behandelingen.

Bij de volgende consulten wordt onderzocht hoe succesvol u reageert op het behandelplan is en of er wijzigingen moeten plaatsvinden. Deze consulten zullen ca. 45 minuten in beslag nemen.