De polariteitsmassage

Polariteitsmassage is een massage gericht op balans en reflectie. Polariteitsmassage gebruikt een afwisseling van grepen die de innerlijke balans herstelt en je uitnodigt tot meer bewustwording van lichaam en geest. Spanning en ontspanning, denken en voelen, je openstellen en begrenzen, het een is niet beter dan het ander. Het gaat er om met hoeveel gemak je je tussen deze polen beweegt en steeds weer je balans hervindt. Het gemak of ongemak waarmee je beweegt uit zich in je lichaam en je ademhaling. Daarom werkt de polariteitsmasseur met een afwisseling van grepen om je aandacht en beleving afwisselend mee te nemen tussen snel en langzaam, diepte en oppervlakte, loslaten en vasthouden.

De polariteitsmasseur masseert het huid-, bind-, spier- en orgaanweefsel om daar de juiste balans te creëren tussen spanning en ontspanning. Daarnaast werkt het met Polarisaties; verbindingsgrepen die de levensenergie laten stromen. Het werken met zowel het fysieke weefsel als met het doorstromen van energie is een uitstekende combinatie.

De polariteitsmasseur zoekt de grens op waar het lichaam wakker wordt, maar nog geen weerstand opbouwt. Zo zoekt hij/zij zowel de lichtheid als de stevigheid van het contact op.

Onze ademhaling speelt een belangrijke rol in het stromen en blokkeren van de energie. Daarom zal de polariteitsmasseur de ademhaling betrekken in zijn/haar massage.

Polariteitsmassage is een holistische massage. Dit houdt in dat het spirituele, mentale, emotionele en fysieke als een geheel wordt gezien. De manier waarop een polariteitsmasseur werkt zal de balans tussen de lagen herstellen. Een polariteitsmassage is enerzijds een heling en anderzijds een uitnodiging om zelf voor balans en gezondheid zog te dragen.