Wat is Ayurveda?

Ayurveda is een 5000 jaar oude, empirische wetenschap met een holistische kijk op de mens. Dat wil zeggen dat de mens in zijn totaliteit en in samenhang met zijn omgeving wordt bezien en niet alleen zijn klacht. Ayurveda zet in op preventie (hoe voorkom je ziek worden) en op genezing als ziekte zich eenmaal gemanifesteerd heeft.
Ayurveda ziet de oorzaak van een ziekte als een disbalans in de constitutie. Deze disbalans wordt opgespoord en er wordt getracht de cliënt weer in balans te krijgen.
Hiervoor gaat de Ayurveda uit van verschillende bio-energieën die in het lichaam aanwezig zijn, te weten Vata, Pitta en Kapha. Deze dosha’s worden uitgelegd in de map Vata, Pitta en Kapha. Hier worden ook de mentale kwaliteiten (de guna’s) beschreven en de invloed die de dosha’s en de guna’s hebben op elkaar.

De dosha’s

De Ayurveda gaat uit van verschillende bio-energieën die in het lichaam aanwezig zijn, te weten Vata, Pitta en Kapha.

lees meer

Massages en andere behandelingen

De Ayurvedische massage is oorspronkelijk bedoeld voor gezonde mensen en is onderdeel van de preventieve geneeskunde. Daarnaast helpt de ayurvedische massage bij het genezen van veel verschillende klachten en is het onderdeel van een behandel programma of als voorbereiding op de pancha karma, de vijfvoudige reinigingsmethode.

Lees meer

Contact

Kroon Ayurveda vind je in het gebouw voor Natuurgeneeskunde Woerden, Pompmolenlaan 26, 3447 GK Woerden

Lees meer

World Health Organisation, WHO

De Ayurvedische geneeswijze wordt door de Wereld Gezondheids Organisatie (World Health Organisation, WHO) officieel erkend als een wetenschappelijke geneeskunde (zie: WHO Traditional Medicine Stragegy 2002-2005, Document WOH/EDM/TRM/2002.1.